Tagged: học google sheets

Công cụ bảng tính miễn phí trực tuyến Google Sheets

Tuy là một chương trình miễn phí nhưng Google SpreadSheets cung cấp đầy đủ các hàm và tiện ích không kem excel của MS là bao: Bạn sẽ có đầy đủ các hàm và tiện ích cơ bản, có thể lưu bảng tính của mình trên mạng hay vào ổ cứng với những định dạng quen thuộc mà excel có thể đọc được, có thể chia sẻ dễ dàng cho bạn bè, làm việc theo nhóm trên 1 bảng tính... Muốn sử dụng được spreadsheets bạn phải có một tài khoản Gmail

Copyright: googlesheets.online - Tin học Sao Việt