Kết Hợp Hai Cột Họ Và Tên Vào Một Cột Trong Google Sheet Trang Tính

Cần kết hợp cột 'Họ' và cột 'Tên' vào một cột 'Họ và Tên' trong Google Sheet? Hàm CONCATENATE sẽ giúp chúng ta điều này.

Và đây là công thức chúng ta cần tìm: = CONCATENATE (chuỗi1; chuỗi2; chuỗi3, ...) 

Để làm điều này, hãy thêm một khoảng trống vào “” giữa  các chuỗi của bạn.

Ví dụ: công thức ban đầu = CONCATENATE (B2; C2), nhưng khi áp dụng vào trường hợp này sẽ trông như sau:

= CONCATENATE (B2;“ ”; C2) Hoặc =B2& " "&C2

Công thức CONCATENATE và cách áp dụng

Nhập công thức và chọn các cột tương ứng xong, bấm 'Enter' thì có ngay kết quả mong muốn.

Kết quả sau khi sử dụng CONCATENATE

Lưu ý: Nhớ thêm khoảng trống giữa dấu “”, vì nếu chúng ta không có khoảng trống ấy thì sau khi kết hợp 2 cột lại nó sẽ bị dính liền như hình ví dụ bên dưới.

Kết quả nếu thiếu khoảng trống trong dấu

Và tương tự các bạn cũng có thể kết hợp từ 3 cột trở lên nhé!

Chúc các bạn thành công!


Tác giả bài viết: Thanh Đăng

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

tags

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, mọi người sẽ giúp bạn

Copyright: googlesheets.online - Tin học Sao Việt